Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Rekrutacja na szkolenia z kompetencji miękkich dla studentów studiów II stopnia kierunku mechatronika

Uwaga  studenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku mechatronika

 

 

Od 24.03.2015 r. do 31.03.2015 r. prowadzona jest rekrutacja na szkolenie
z kompetencji miękkich w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”

 

Tematyka szkoleń do wyboru:

 

  • Tworzenie modeli biznesowych w oparciu o Business Model Canvas
  • Praca zespołowa

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  •  Materiały dydaktyczne
  •  Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
  •  Wpis do indeksu

 

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z kompetencji miękkich realizowanych w ramach zadania 2 „Organizacja i realizacja kierunku mechatronika”, projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się w regulaminie nr 1/R/Zad2/NIPR/2015 z dnia 16.03.2015 r.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać w pokoju 011

(niski parter – Sekretariat kierunku mechatronika), budynek A1,

Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872  11 52

e-mail: mechatronika@ur.edu.pl