Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Ogłoszono wyniki naboru na kursy praktyczne z badań techniką: CAPI, CATI, FGI oraz socjologia wizualna

Prezentujemy listy rankingowe (wg numerów indeksów) kandydatów/-ek, którzy zgłosili się do udziału w kursach praktycznych organizowanych w ramach zadania 4 projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu".

Pliki do pobrania:
Lista rezerwowa.pdf (220,46 KB)