Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Rekrutacja uczestników warsztatu metodologicznego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że dnia 17.02.2015 r. w pracowni CATI planowane jest przeprowadzenie warsztatu metodologicznego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR pn. „Standaryzacja narzędzi badawczych za pomocą analiz psychometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem IRT" (10 godzin dydaktycznych).

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem nr 1/WM/ZAD4/NIPR/2013 oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza ankiety. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w pokoju 002 (Budynek A1, niski parter), na stronie internetowej Instytutu Socjologii UR oraz na stronie internetowej Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”.

 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście do dnia 29.01.2015 r. do pokoju nr 002 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: z4.nipr@univ.rzeszow.pl

 

Warsztat metodologiczny organizowany jest w ramach zadania 4 pn. „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Koordynator zadania 4:

mgr Janusz Halik

tel.: 17 872 10 62

e-mail: z4.nipr@univ.rzeszow.pl