Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW TRZYMIESIĘCZNYCH PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH

 

 

UWAGA !!!

 

studenci/-tki studiów stacjonarnych I roku
II stopnia na kierunku socjologia

 

URUCHOMIONO NABÓR UCZESTNIKÓW

 TRZYMIESIĘCZNYCH PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH !!!

 

Wynagrodzenie dla stażysty wynosić będzie min. 1 000,00 zł brutto/brutto

 

Staże realizowane będą w okresie przerwy wakacyjnej w wymiarze 120 godzin miesięcznie
w zakładach pracy zatrudniających socjologów

 

 

Zapisy na staże prowadzone są w pokoju nr 002
(niski parter), budynek A1 od dnia 20.01.2015 r. do dnia 05.02.2015 r. do godz. 15.00 !!!

Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872 10 62

e-mail: staze.zadanie4@gmail.com


Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w płatnych stażach studenckich realizowanych w ramach Zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapisano
w Regulaminie nr 1/PS/ZAD4/NIPR/2015 z dnia 19.01.2015 r.