Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Ogłoszono rekrutację na kursy praktyczne: CAPI, CATI, FGI oraz socjologia wizualna

 UWAGA !!!

studenci/-tki studiów stacjonarnych kierunku socjologia
I STOPNIA (II, III rok) oraz II i III STOPNIA

 

Od dnia 20.01.2015 r. do dnia 05.02.2015 r. prowadzony jest

OSTATNI NABÓR na kursy praktyczne z socjologii jakościowej i ilościowej wspierane w ramach projektu
„UR – nowoczesność i przyszłość regionu”:

 

v    kurs praktyczny z badań techniką CAPI (30 godzin)

v    kurs praktyczny z badań techniką CATI (30 godzin)

v    kurs praktyczny z badań techniką FGI (30 godzin)

v    kurs praktyczny z socjologii wizualnej (30 godzin)

Uczestnictwo w kursach umożliwia:
- nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnych badań

- udział we wszystkich etapach procesu badawczego,

- wydanie recenzowanej publikacji naukowej (raportu z badań),

-  otrzymanie 2 punktów ECTS za ukończenie kursu

 

Uczestnicy kursów otrzymają:

- trzy podręczniki, pendrive (8 GB), materiał dydaktyczny, notes, długopis

oraz do wyboru kubek lub koszulkę

- zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

- zaświadczenie o współautorstwie raportu z badań zrealizowanych w trakcie kursu (dot. osób uczestniczących w opracowaniu raportu), a także 1 sztukę raportu swojego współautorstwa po jego wydaniu

 

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach praktycznych realizowanych w ramach Zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapisano w Regulaminie
1/R/ZAD4/NIPR/2015 z dnia 19.01.2015 r.

 

Zapisy na kursy prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1.

Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872 10 62

e-mail: wsparciez4@gmail.com