Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Dzień Otwartych Drzwi Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” 19.11.2014 r.

Dzień Otwartych Drzwi Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” 19.11.2014 r.
Tegoroczny Dzień Otwarty Projektu odbył się pod hasłem „ODKRYWAMY TAJNIKI NANOŚWIATA”.

Ta okazja została uświetniona wystąpieniem znakomitych gości, Pani Poseł na Sejm RP Renaty Butryn oraz Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego  Władysława Ortyla.

Po wspomnianych wystąpieniach, prof. dr hab. Maciej Bugajski,     z Instytutu Technologii Elektronowej PAN z Warszawy poprowadził wykład z demonstracjami na temat Nanolaserów.

Kolejny wykład na temat „Nanoświat i muzyka” w formie pokazu naukowo-muzycznego, został przeprowadzony przez prof. dr hab. Piotra Zielińskiego, z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa.

Podczas Dnia Otwartych Drzwi Projektu NIPR ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR Ogłosił wyniki konkursu na najlepszy projekt badawczy. Zostały również wręczone podziękowania dla opiekunów praktyk studenckich.