Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Bezpłatne szkolenie: Zaawansowane narzędzia pakietu biurowego w podnoszeniu wydajności pracy badacza

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne szkolenie:
Zaawansowane narzędzia pakietu biurowego w podnoszeniu wydajności pracy badacza
 organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

Termin szkolenia:
Proponowane terminy szkolenia (szkolenie na Uniwersytecie Rzeszowskim):
9-12.12.2014* godz. 16.00- 19:15 (4 x 45 min +15 min przerwy).

*terminy  szkolenia mogą ulec zmianie
    
Główne cele szkolenia:
Nabycie umiejętności korzystania z zaawansowanych narzędzi, funkcji i możliwości pakietu biurowego MS Office. Szkolenie łączy w sobie dwa oddzielne kursy z zaawansowanej obsługi programu MS Word oraz MS Excel ze szczególnym uwzględnieniem charakteru pracy badacza.


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i dostarczenie jej do Biura Projektu do dnia 01.12.2014, w godzinach 9-15: ul. Rejtana 16c, pok. 024a,  35-959 Rzeszów.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.
Szczegółowych informacji udziela Koordynator zadania, dr Katarzyna Walicka-Cupryś
tel. kom.608 46 15 83