Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Rozstrzygnięto IV edycję „Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką”

Informujemy o rozstrzygnięciu IV edycji „Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką”. Konkurs przeprowadzono w ramach Zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Do Konkursu prawidłowo zgłoszono 7 projektów, spośród których Komisja w składzie: ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, dr hab. Beata Szluz, prof. UR, dr hab. Maciej Gitling, prof. UR, wybrała trzy najlepsze projekty.
 
Lista rankingowa prac zgłoszonych do IV edycji „Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką” w ramach Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”

Nr albumu

Liczba punktów przyznanych przez Komisję

73936

28

73927

27

80883

27

75477

26

73928

25

73923

18

75974

15

 

Serdecznie gratulujemy autorom nagrodzonych prac i zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu nagród, które odbędzie się dnia 19 listopada 2014 roku w trakcie Dnia Drzwi Otwartych Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”.