Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI PROJEKTU NIPR

Serdecznie zapraszamy

na Dzień Otwartych Drzwi Projektu

„UR – nowoczesność i przyszłość regionu"

 pod hasłem ,,Odkrywamy Tajniki Nanoświata’’

Termin: 19 listopada 2014 r.

Godzina: 9:00

Miejsce: Główna Aula w Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy

Techniczno-Przyrodniczej

                                                                                                                                                                    ul. prof. S. Pigonia 1, Budynek A0  

Godzina/Czas trwania

Program

 

9:00– 9:15

Rejestracja gości

 

9:15 – 9:20

5 min

 

Powitanie uczestników

 

 Menadżer Projektu

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

 

9:20 – 9:35

15 min

 

Wystąpienie Prorektora ds. Rozwoju

dra hab. inż. Czesława Puchalskiego, prof. UR

 

9:35 – 9:50

15 min

 

Wystąpienie Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego

Władysława Ortyla

 

9:50 – 10:05

15 min

 

Wystąpienie Pani Poseł

Renaty Butryn

 

10:05 – 10:25

20 min

 

Przedstawienie działań realizowanych w Projekcie

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

 

10:25 – 10:35

10 min

 

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy projekt badawczy

 

Przewodniczący Komisji oceniającej projekty badawcze

ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR

 

10:35 – 11:00

25 min

Przerwa kawowa

 

11:00 – 12:00

60 min

 

prof. dr hab. Maciej Bugajski,

 

Instytut Technologii Elektronowej PAN, Warszawa

„Nanolasery" – wykład z demonstracjami

 

12:00 – 12:15

15 min

Przerwa kawowa

 

12:15 – 13:15

60 min

 

prof. dr hab. Piotr Zieliński,

 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

 „Nanoświat i muzyka”- spektakl naukowo-muzyczny

13:15

Lunch

14:00

Konsultacje „Tajniki nanoświata” - B3/312 sala seminaryjna

Konsultacje z zakresu działań projektu - A1/024 biuro projektu

Prezentacja prac nagrodzonych w IV edycji konkursu na najlepszy projekt badawczy w ramach zad. 4 - A1/336

                       

Pliki do pobrania: