Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Specjalistyczne szkolenia z nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o Neuromobilizację wg Bultera

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne szkolenie: Specjalistyczne szkolenia z nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o Neuromobilizację wg Bultera 
organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

Proponowane terminy szkolenia (wyjazdowego): 28-31.11.2014*

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (niebieskim długopisem) i dostarczenie jej wraz z załącznikami* do Biura Projektu do dnia 05.11.2014, w godzinach 9-15:
ul. Rejtana 16c, pok. 024,  35-959 Rzeszów.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.
Szczegółowych informacji udziela Koordynator zadania, dr Katarzyna Walicka-Cupryś
tel. kom.608 46 15 83