Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Dr Agata Pierścieniak otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Trenerów Zarządzania.

W lipcu 2014 roku dr Agata Pierścieniak dzięki swojej ciężkiej pracy i wsparciu finansowym z Naszego Projektu, otrzymała  Międzynarodowy Certyfikat Trenerów Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (PEARSON  BTEC Profesional Certificate). To zawodowy certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w sześciu obszarach (modułach), które odzwierciedlają podstawowe aspekty pracy trenera. Kwalifikacje te uzyskała dzięki szkoleniom i odbytemu procesowi certyfikacji w ramach szkolenia Szkoła Trenerów Zarządzania organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” i pod nadzorem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów MATRIK finansowany.