Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Ogłoszono rekrutację na kursy praktyczne: CAPI, CATI, FGI oraz socjologia wizualna