Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Bezpłatne szkolenie pt.: Szkolenie z zakresu technik i strategii w tłumaczeniu pisemnym i ustnym w języku angielskim

Uniwersytet Rzeszowski

zaprasza Nauczycieli Akademickich
na bezpłatne szkolenie pt.:
Szkolenie z zakresu technik i strategii w tłumaczeniu pisemnym i ustnym w języku angielskim
organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

Termin szkolenia:
Proponowane terminy szkolenia (szkolenie na Uniwersytecie Rzeszowskim):
23-24.10.2014* r.
(2x8 godz. x 45 min)
*termin  szkolenia może ulec zmianie
   
Główne cele szkolenia:
Zapoznanie nauczycieli uczących języka angielskiego z technikami i strategiami w tłumaczeniu pisemnym i ustnym w języku angielskim

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i dostarczenie jej do Biura Projektu do dnia 01.10.2014, w godzinach 9-15: ul. Rejtana 16c, pok. 024a,  35-959 Rzeszów.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.
Szczegółowych informacji udziela Koordynator zadania, dr Katarzyna Walicka-Cupryś
tel. kom.608 46 15 83