Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Specjalistyczne szkolenie metodyki nauczania ruchu Movement Solution

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne szkolenie:   Specjalistyczne szkolenie metodyki nauczania ruchu Movement Solution
 organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

Proponowane terminy szkolenia:
I etap 27-31.08.2014 (5 dni)
II etap w grudniu 2014 – 19-22 grudnia 2014 (4dni)
III etap w styczniu 2015 – 13-18 stycznia 2015 (6dni)

 

Kluczowe zagadnienia szkolenia obejmują:

 • Diagnostykę, klasyfikację i odtwarzanie kontroli motorycznej w dysfunkcjach odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, biodra, kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej.
 • Przedstawienie prawidłowej biomechaniki.
 • Przegląd patomechanizmów będących przyczyną zaburzenia funkcji, w konsekwencji przeciążenia tkanek i powstawania patologii.
 • Odnajdywanie zależności pomiędzy testami potwierdzającymi zaburzenia ruchu a objawami.
 • Uzasadnienie kliniczne w celu określenia priorytetów terapii, gdzie rozpocząć proces usprawniania i jak być skutecznym w indywidualnym planowaniu ćwiczeń.
 • W jaki sposób i jak szybko wprowadzać progresję.
 • Praktyczne przedstawienie podgrup centrum stabilności rdzenia (core).
 • Kontrola kierunku ruchu jako podstawa diagnostyki funkcjonalnej.
 • Opracowanie zasad rehabilitacji i aplikacji w celu zmiany strategii dla lokalnych i globalnych systemów mięśni:
  • kontrola kierunku
  • kontrola translacji
  • kontrola nierównowagi – kontrola stabilności globalnej poprzez odzyskiwanie zakresu ruchu
 • Jak wykorzystywać najnowsze wyniki badań naukowych w praktyce klinicznej.
 • Trening nerwowo-mięśniowy – stosowanie zasad neurofizjologii w celu planowania ćwiczeń treningu kontroli motorycznej.
 • Przegląd funkcji mięśnia w oparciu o najnowsze badania i zróżnicowanie funkcji mięśni jednostawowych i wielostanowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (niebieskim długopisem) i dostarczenie jej wraz z załącznikami* do Biura Projektu do dnia 20.06.2014, w godzinach 9-15: ul. Rejtana 16c, pok. 024a,  35-959 Rzeszów.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.
Szczegółowych informacji udziela Koordynator zadania, dr Katarzyna Walicka-Cupryś
tel. kom.608 46 15 83