Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zaproszenie do udzału w Debacie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Debacie pn. "Organizacja i realizacja staży studenckich z perspektywy pracodawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR oraz studentów kierunku socjologia", która odbędzie się dnia 25.06.2014 r., w godzinach od 10.00 do 13.30 w Sali Zebrań Instytutu Socjologii nr 327, Al. Rejtana 16c, budynek A1.

Celem wydarzenia jest wymiana poglądów środowiska akademickiego, pracodawców i studentów na temat realizacji staży i praktyk zawodowych jako sposobu na przygotowywanie osób studiujących na kierunku socjologia do pracy w zawodzie socjologa. Panel ekspercki organizowany jest w ramach projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracodawców  zatrudniających absolwentów kierunku socjologia (reprezentujący zarówno sektor publiczny, jak i prywatny) oraz studenci kierunku socjologia. Dla zaakceptowanych Uczestników Panelu reprezentujących podmioty zewnętrzne wobec Uniwersytetu Rzeszowskiego (firmy i instytucje zatrudniające socjologów) przewidziano honorarium.

Uprzejmie prosimy firmy i instytucje zatrudniające socjologów zainteresowane odpłatnym uczestnictwem w Debacie o wypełnienie poniższego załącznika i jego dostarczenie na adres: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, budynek A1, pokój 002 do dnia 18.06.2014 roku. Przy wyborze uczestników Panelu pod uwagę brana będzie wysokość oczekiwanego honorarium oraz kolejność zgłoszeń. Informacje na temat Panelu będą udzielane w dni robocze od godz. 10.00 do 14.00, tel. 17 872 10 62.

Pliki do pobrania: