Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Bezpłatne szkolenie: Specjalistyczne szkolenie metodyki nauczania ruchu Movement Solution

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne szkolenie:   Specjalistyczne szkolenie metodyki nauczania ruchu Movement Solution

 organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

Proponowane terminy szkolenia:
I etap 27-31.08.2014 (5 dni)
II etap w grudniu 2014 – 19-22 grudnia 2014 (4dni)
III etap w styczniu 2015 – 13-18 stycznia 2015 (6dni)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (niebieskim długopisem) i dostarczenie jej wraz z załącznikami* do Biura Projektu do dnia 06.06.2014, w godzinach 9-15: ul. Rejtana 16c, pok. 024a,  35-959 Rzeszów.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.
Szczegółowych informacji udziela Koordynator zadania, dr Katarzyna Walicka-Cupryś
tel. kom.608 46 15 83