Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

OFERTA PRACY

W związku z realizacją Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Rzeszowski poszukuje osoby na stanowisko: 

Opiekun praktyk studentów kierunku mechatronika

Zakres najważniejszych obowiązków:

1.    1. Organizacja praktyk dla studentów kierunku mechatronika:

 • Kontakt z firmami o profilu działalności zgodnym z wykształceniem studentów i tworzenie listy firm, które przyjmą praktykantów,
 • Przeprowadzanie rekrutacji wśród studentów na płatną praktykę,
 • Współpraca z firmami w tworzeniu przedziału czynności realizowanego przez Praktykanta i harmonogramów praktyk,
 • Organizacja dokumentacji praktyk, tworzenie i podpisywanie umów,
 • Monitorowanie praktyk,
 • Zatwierdzanie odbycia praktyk studentów,
 • Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
 • Przygotowywanie i przekazywanie do Koordynatora Zadania 2 w wyznaczonym przez niego terminie, sprawozdań z czynności zrealizowanych w ramach wykonywanych zadań,
 • Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów i wytycznych obowiązujących na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w ramach realizacji Projektu,
 • Rozliczanie miesięczne studentów z odbytej praktyki,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • Realizacja zadań wyznaczonych przez Koordynatora Zadania związanych z organizacją praktyk,

2.    2. Przygotowanie raportów miesięcznych z realizowanej przez studentów praktyki i podsumowującego praktykę. 

 

Wymagania:

1.      1. Wykształcenie wyższe techniczne,

2.      2. Biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (World, Excel).

3.      3. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

4.      4. Samodzielność i kreatywność oraz wysoka kultura osobista.

5.      5. Umiejętności organizacyjne, analityczne i interpersonalne.

6.      6. Umiejętność podejmowania decyzji i odporność na stres.

7.      7. Umiejętność pracy indywidualnej jak i zespołowej.

8.      8. Umiejętność analizowania informacji z wielu źródeł oraz ustalania priorytetów.

Oferujemy:

1.      1. Umowę na czas określony (5 miesięcy) w wymiarze 1/2 etatu.

2.      2. Interesującą i pełną wyzwań pracę w młodym zespole.

Miejsce pracy: Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: nipr@ur.edu.pl do dnia 28 maja 2014 r. do godziny 15:00.