Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW TRZYMIESIĘCZNYCH PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH

 

UWAGA !!!

 

studenci/-tki studiów stacjonarnych

I roku II stopnia na kierunku socjologia

 

URUCHOMIONO NABÓR UCZESTNIKÓW

 TRZYMIESIĘCZNYCH PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH !!!

 

Wynagrodzenie dla stażysty wynosić będzie 1 000,00 zł brutto/brutto

 

Staże realizowane będą w okresie przerwy wakacyjnej w wymiarze 120 godzin miesięcznie
w zakładach pracy zatrudniających socjologów

 

 

Zapisy na staże prowadzone są w pokoju nr 002
(niski parter), budynek A1 od dnia 19.05.2014 r. do dnia 26.05.2014 r. do godz. 15.00 !!!

Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872 10 62

e-mail: staze.zadanie4@gmail.comSzczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w płatnych stażach studenckich realizowanych w ramach Zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapisano
w Regulaminie nr 1/PS/ZAD4/NIPR/2014 z dnia 12.05.2014 r.