Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Bezpłatne szkolenie: „Język angielski medyczny”

Uniwersytet Rzeszowski

zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne szkolenie:
 „Język angielski medyczny

 organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

Termin szkolenia:
Proponowane terminy szkolenia (szkolenie na Uniwersytecie Rzeszowskim):
24-25.05.2014* godz. 9:00- 17:00 (8 x 45 min + przerwy).

*termin  szkolenia może ulec zmianie
   
Główne cele szkolenia:
Zapoznanie nauczycieli uczących języka angielskiego na Wydziale Medycznym z  technikami i metodami nauczania j. angielskiego medycznego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i dostarczenie jej do Biura Projektu do dnia 21.05.2014, w godzinach 9-15: ul. Rejtana 16c, pok. 024a,  35-959 Rzeszów.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.
Szczegółowych informacji udziela Koordynator zadania, dr Katarzyna Walicka-Cupryś
tel. kom.608 46 15 83