Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

TRZYMIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW KIERUNKU SOCJOLOGIA

Dnia 15.05.2014 r. o godz. 13.00 w Sali 302 zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji i udziału studentów kierunku socjologia w TRZYMIESIĘCZNYCH PŁATNYCH STAŻACH STUDENCKICH !!!

Staże realizowane będą w okresie przerwy wakacyjnej w wymiarze 120 godzin miesięcznie w zakładach pracy zatrudniających socjologów. Wynagrodzenie dla stażysty wynosić będzie 1 000,00 zł brutto/brutto.

Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy osoby studiujące na III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia.