Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zaproszenie do udziału w IV Sympozjum Wyjazdowym dla pracowników naukowo-dydaktycznych IS UR

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego do wzięcia udziału w rekrutacji uczestników IV Sympozjum Wyjazdowego organizowanego w ramach zadania 4 pn. "Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia" projektu "UR – nowoczesność i przyszłość regionu".


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w IV Sympozjum Wyjazdowym prosimy o zapoznanie się z Regulaminem 1/SW/ZAD4/NIPR/2014 oraz o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na adres: koordynator.z4@gmail.com lub jego osobiste dostarczenie do Punktu Rekrutacyjnego (bud. A1, pok. 002) do dnia 16.05.2014 r. do godz. 15.00.


Odpowiedzi na pytania dot. organizacji IV Sympozjum Wyjazdowego udziela mgr Janusz Halik, tel.: 17 872 10 62, e-mail: koordynator.z4@gmail.com