Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Absolutorium 2014

W dniu 11 kwietnia 2014 roku odbyło się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego uroczyste wręczenie dyplomów inżynierskich pierwszym 49 absolwentom studiów I stopnia na kierunkach: inżynieria materiałowa oraz mechatronika. Kierunki te uruchomiono na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2010 roku, w ramach projektu unijnego pt.  „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” (NIPR) .

Uroczystość otworzył Prorektor  ds. Nauki, prof. dr hab. Sylwester CZOPEK, który w okolicznościowym przemówieniu porównał absolutorium do obrzędu przejścia oraz podkreślił istotę wykształcenia technicznego w obecnych czasach.

Dziekan Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego, ŁOPUSZAŃSKI, gratulował zgromadzonym absolwentom i ich rodzicom oraz zachęcał do utrzymywania więzi z Uczelnią poprzez kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Głos zabrali też prof. UR dr hab. inż. Lucyna Leniowska, Menadżer projektu NIPR, którego absolwenci są Beneficjentami oraz prof. Eugeniusz Szeregij.

W uznaniu za osiągnięcia organizacyjne oraz naukowe wyróżniającym się absolwentom wręczono listy gratulacyjne.

Zgodnie z tradycją akademicką uroczystość zakończyła pieśń  Gaudeamus igitur.