Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

OFERTA PRACY - Opiekun staży studentów kierunku socjologia UR

W związku z realizacją Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Rzeszowski poszukuje osoby na stanowisko:
 
Opiekun staży studentów kierunku socjologia UR

Zakres najważniejszych obowiązków:
• Sprawowanie opieki nad studentami kierunku socjologia odbywającymi staże
• Utworzenie listy firm o profilu działalności zgodnym z wykształceniem studentów gotowych do przyjęcia stażystów
• Kontakt z firmami, w których realizowane będą staże
• Udział w rekrutacji studentów kierunku socjologia na płatny staż
• Współpraca z firmami w tworzeniu programu staży, przydziału czynności realizowanych przez stażystę oraz harmonogramu staży
• Prowadzenie dokumentacji staży
• Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad przebiegiem staży
• Zatwierdzanie odbycia staży przez studentów
• Przygotowywanie i przekazywanie do Koordynatora Zadania 4 w wyznaczonym przez niego terminie, sprawozdań z czynności zrealizowanych w ramach wykonywanych zadań
• Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów i wytycznych obowiązujących na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w ramach realizacji Projektu
• Rozliczanie miesięczne studentów z odbywanego stażu
• Ocena dokumentacji dostarczonej przez studentów z odbytych staży
• Przygotowanie zaświadczeń dla studentów potwierdzających odbycie staży
• Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań powierzonych przez Koordynatora Zadania 4 związanych z organizacją i realizacją staży

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe socjologiczne
• Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
• Biegłe posługiwanie się pakietem MS Office
• Umiejętności organizacyjne i interpersonalne
• Samodzielność, kreatywność oraz wysoka kultura osobista
• Umiejętność planowania i bardzo dobrej organizacji czasu pracy
• Duża motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę

Oferujemy:
• Umowę na czas określony (6 miesięcy, od maja do października 2014 r.) w wymiarze 1/4 etatu
• Interesującą i pełną wyzwań pracę w młodym zespole.

Miejsce pracy:

Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: nipr@univ.rzeszow.pl do dnia 24 kwietnia 2014 r. do godziny 15:00.