Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Szkolenie specjalistyczne NDT Bobath dla dzieci

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne szkolenie: Szkolenie specjalistyczne NDT Bobath dla dzieci 
 organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’


Termin szkolenia (wyjazdowego)*: Etap I od 24 listopada 2014 do 19 grudnia 2014, Etap II od 16 marca 2015 do 27 marca 2015, Etap III od 6 lipca 2015 do 17 lipca 2015

*terminy  szkolenia mogą ulec zmianie


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (niebieskim długopisem) i dostarczenie jej wraz z załącznikami* do Biura Projektu do dnia 07.03.2014, w godzinach 9-15: ul. Rejtana 16c, pok. 024,  35-959 Rzeszów.


Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.
Szczegółowych informacji udziela Koordynator zadania, dr Katarzyna Walicka-Cupryś
tel. kom.608 46 15 83