Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

UWAGA!!! Przedłużono nabór na kurs praktyczny z badań techniką FGI

UWAGA !!!

studenci/-tki studiów stacjonarnych kierunku socjologia

II oraz III STOPNIA

Do dnia 28.02.2014 r. prowadzona jest rekrutacja na kurs praktyczny z badań techniką FGI (30 godzin dydaktycznych)

 

                Uczestnictwo w kursie FGI umożliwia:

 

- nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnych badań technikami jakościowymi,

- zdobycie doświadczenia w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych,

- udział we wszystkich etapach procesu badawczego,

- wydanie recenzowanej publikacji naukowej (raportu z badań).

 

Uczestnicy kursu otrzymają:

- trzy podręczniki, pendrive (8 GB), materiał dydaktyczny, notes, długopis, kubek

- zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu,

- zaświadczenie o współautorstwie raportu z badań zrealizowanych w trakcie kursu (dot. osób uczestniczących w opracowaniu raportu), a także 1 sztukę raportu swojego współautorstwa po jego wydaniu.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach praktycznych realizowanych w ramach Zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapisano w Regulaminie
2/R/ZAD4/NIPR/2013 z dnia 28.10.2013 r.

 

Zapisy na kursy prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1.

Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872 10 62

e-mail: kursypraktyczne.z4@gmail.com