Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Aktualności

Zaproszenie do udziału w Debacie05.10.2015 11:27

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w debacie pn. Dostosowanie kluczowych kompetencji studentów kierunku mechatronika do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Celem wydarzenia jest skonsultowanie z pracodawcami zatrudniającymi inżynierów mechatroników programów studiów I oraz II stopnia realizowanych na naszej uczelni.

Ogłoszono V Edycję Konkursu na najlepszy projekt badawczy - pracę licencjacką!!!16.06.2015 15:24

Nabór prac konkursowych prowadzony jest od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. Atrakcyjne nagrody finansowe czekają!!!

Zaproszenie do udziału w Debacie11.06.2015 14:22

Współpraca Instytutu Socjologii UR oraz pracodawców zatrudniających absolwentów kierunku socjologia w zakresie kształtowania kompetencji oczekiwanych od kandydatów do pracy

Zapytanie o cenę na udział w debacie02.06.2015 12:45

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wycenę udziału w trzygodzinnej debacie między pracodawcami zatrudniającymi osoby z wykształceniem socjologicznym a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rekrutacja uczestników V Sympozjum Wyjazdowego Pracowników IS UR22.05.2015 12:17

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego do wzięcia udziału w rekrutacji uczestników V Sympozjum Wyjazdowego. Termin zgłoszenia upływa dnia 02.06.2015 r. do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe 11/ZO/ZAD2/NIPR/201519.05.2015 14:17

Termin składania ofert do 1.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe 10/ZO/ZAD2/NIPR/201519.05.2015 14:11

Termin składania ofert: 1.06.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Organizację i realizację kampanii reklamowej na telebimach promującej kierunek studiów mechatronika”13.05.2015 13:00

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na „Organizację i realizację kampanii reklamowej na telebimach promującej kierunek studiów mechatronika”.